Adoptuj psa ze schroniska
   
 
  Akieta w celu wydania karty stałego klienta

Załącznik nr 2 do Regulaminu Karty Stałego Klienta

Psi Fryzjer                                                                                         ........................................., ……...........

ul. Stodolniana 2                                                                           (miejscowość)             (data)

98-200 Sieradz

tel. 660400141                                                                            Karta nr ................................

KARTA STAŁEGO KLIENTA - ANKIETA INFORMACYJNA        DOTYCZY WYŁĄCZNIE KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

1.   imię i nazwisko: ..................................................................................................................................

 

2.   adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….

3.   nr telefonu: ………………………………………………………………………………….................

 

4.   e-mail: ..............................................................................................................................................

5.   Niniejszym oświadczam, że wyżej wymienione dane (pkt 1-4) są zbierane od osoby, której te dane dotyczą. Zostałam/Zostałem pouczona/y, że mam prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

6.   Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami) przez Salon „Psi Fryzjer”., w celu realizacji postanowień Regulaminu Karty Stałego Klienta (z którego treścią się zapoznałam/zapoznałem i którego postanowienia akceptuje) na terenie całego kraju.

Wyrażenie zgody na ustalenia zawarte w punkcie 5 i 6 nastąpiło dobrowolnie.

                                                                                                             ………………………………

                                                                                                             podpis

7.   Wyrażam/nie wyrażam zgody na otrzymywanie nie zamówionej informacji  handlowej oraz materiałów reklamowych i promocyjnych od Salonu „Psi Fryzjer”. Wyrażenie tej zgody nastąpiło dobrowolnie.

   ……………………………….

   podpis

Potwierdzam odbiór KARTY STAŁEGO KLIENTA Salonu „Psi Fryzjer”. 

                                                                                                          ……………………………...

                                                                                                          podpis

 


"Za pieniądze możesz kupić psa, ale nie machanie jego ogona" - Anonim
 
Reklama
 
Bezposredni kontakt
 
Katarzyna Bartosińska tel.660400141
Jarosław Bartosiński tel. 605080506
Adres
 
98-200 Sieradz , ul. Stodolniana 2
 
mikagum@gmail.com
Samoobsłgowe myjnie w Polsce
 
Na dzień dzisiejszy w Polsce działają
już 3 myjnie w:

* Koninie
* Zgierzu
* Szczecinie
Nasza myjnia to pierwsza myjnia w Polsce posiadająca VI program - nakładanie odżywki przeciw pchłom i kleszczom.
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 32312 odwiedzający (82353 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Każdy kto zabierze pieska ze schroniska może go bezpłatnie umyć na naszej myjni dla psów.