Adoptuj psa ze schroniska
   
 
  Karta stałego kilenta

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA 

SALONU PIELĘGNACJI ZWIERZĄT

„PSI FRYZJER”

Niniejszy Regulamin karty stałego klienta  Salonu Pielęgnacji Zwierząt „Psi Fryzjer”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta, zwanej dalej Kartą, wystawionej przez Salon Pielęgnacji Zwierząt „Psi Fryzjer”, zwany dalej Salonem.

1. Do otrzymania Karty uprawniona jest każda osoba, która nabędzie usługę

pielęgnacyjną dla swojego zwierzęcia w Salonie.

2. Warunkiem ważności Karty jest wpisanie do karty nadanego przez Salon numeru identyfikacyjnego  klienta oraz wypełnienie i podpisanie przez niego ankiety otrzymanej przy wydaniu Karty.

3. Właścicielem i wystawcą Karty jest Salon.

4. Klient, który wypełni poprawnie ankietę zostaje zarejestrowany w bazie danych Salonu.

5. Karta jest ważna bezterminowo.

6. Po wypełnieniu wszystkich rubryk na Karcie, automatycznie wydawana jest

nowa Karta.

7. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia Karty, klient powinien zgłosić się z

dowodem osobistym do Salonu, w celu otrzymania w jej miejsce nowej Karty.

8. Zarówno pierwsza wydana Karta jak i każda kolejna jest wydawana

nieodpłatnie.

9. Karta daje klientowi prawo do 50 % rabatu na wszystkie usługi wykonywane w

Salonie po zebraniu 5 punktów - łapek.

10. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty oraz korzystanie z usług Salonu

przynajmniej raz na 3 miesiące.

11. Prawo do zniżki, wynikającej z faktu posiadania Karty, nie może być cedowane

na inną osobę.

12. Salon zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych z Karty z dowodem tożsamości klienta.

13. Rabaty wynikające z użytkowania Karty, nie sumują się z promocjami i rabatami

okazjonalnymi skierowanymi do wszystkich klientów. Klient sam wybiera najkorzystniejszy dla siebie wariant.

14. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie

podpisania ankiety.

15. Regulamin Karty obowiązuje od dnia 01.12.2012 r.

16. Salon zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.

17. Aktualny Regulamin znajduje się w salonie oraz na stronie internetowej

www.wykappieska.pl

18. Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w Salonie lub opublikowanie na stronie www.wykappieska.pl

 

 
"Za pieniądze możesz kupić psa, ale nie machanie jego ogona" - Anonim
 
Reklama
 
Bezposredni kontakt
 
Katarzyna Bartosińska tel.660400141
Jarosław Bartosiński tel. 605080506
Adres
 
98-200 Sieradz , ul. Stodolniana 2
 
mikagum@gmail.com
Samoobsłgowe myjnie w Polsce
 
Na dzień dzisiejszy w Polsce działają
już 3 myjnie w:

* Koninie
* Zgierzu
* Szczecinie
Nasza myjnia to pierwsza myjnia w Polsce posiadająca VI program - nakładanie odżywki przeciw pchłom i kleszczom.
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 32312 odwiedzający (82366 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Każdy kto zabierze pieska ze schroniska może go bezpłatnie umyć na naszej myjni dla psów.